კომპანიის შესახებ

დასახელება: შპს “OPTIMUM“.
მისამართი: 0179, ქ.თბილისი ,  თაქთაქიშვილის #11
საქმიანობის დაწყების თარიღი :      2016 წელს

ძირითადი საქმიანობა: სამედიცინო მოწყობილობები და მასალები.

კომპანია  „ოპტიმუმი“ დაარსებულია 2016  წელს, კომპანია  ორიენტირებულია  პროფესიონალიზმზე და  კეთილსინდისიერებაზე. თითოეული ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაო  და  პროექტი ყოველთვის გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმითა  და  თანამედროვე მაღალი სტანდარტებით, ნებისმიერი საკითხის მიმართ ოპტიმალური მიდგომით.

კომპანია “OPTIMUM”-ის მთავარი დევიზია ხარისხი და ეფექტურობა.

“OPTIMUM”-ის მთავარი მიზანია მუდმივად იმუშაოს და იფიქროს  თავისი მომსახურეობის და საქმიანობის პროფესიონალური დონის ამაღლებაზე, რაც საბოლოოდ ყოველთვის დადებითად აისახება კლიენტების სასარგებლოთ და თითოეული პროექტის შესრულების მაღალ ხარისხზე.

“OPTIMUM”-ის  ორიენტირებულია  კლიენტებთან  და  პარტნიორებთან  და ასევე  პერსონალთან  გრძელვადიან  თანამშრომლობაზე.

კომპანია “OPTIMUM”-ის  წარმომადგენლები ყოველწლიურად იღებენ  მონაწილებას მსოფლიოში მიმდინარე სხვადასხვა სამედიცინო   აპარატურისა და მოწყობილობების გამოფენებზე და სამუშაო შეხვედრებზე.  

 “OPTIMUM”-მა, როგორც კომპანიამ და ასევე მისმა გუნდმა თავისი თავდადებული შრომითა და საქმისადმი ერთგულებით,  საფუძვლიანად  დაიმსახურა  თავისი პარტნიორებსა და კლიენტების მაღალი   ნდობა და ავტორიტეტი.

 “OPTIMUM”-ს  გააჩნია  მჭიდრო  ურთიერთობები თავის პარტნიორ კომპანიებთან  მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში,  როგორც საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში  ასევე  მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა კონტინენტზე,  ევროკავშირისა და აშშ -ში.

საქმისადმი ერთგულებამ და დამკვეთის ინტერესების გათვალისწინების მაღალმა ხარიისხმა განაპირობა  ის რომ კომპანია

“OPTIMUM”-ი ახორციელებს  ინსტალაციებსა და სერვის თავის პარტნორ კომპანიებთან ერთად როგორც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში,  ასევე მეზობელ ქვეყნებში და  რიგ შემთხვევებში  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.